About Us

zakladatel | soudní tlumočník

Abduraсhmanov Daler Kamilovič

Soudní tlumočník na Ministerstvu spravedlnosti ČR

Český soudní překladatel

Akreditovaný česko-tádžický soudní tlumočník

Akreditovaný česko-uzbecký soudní tlumočník

Člen Komory soudních překladatelů České republiky

Online centrum pro ověřené překlady CESOP

Naše společnost provádí soudní a úřední překlady všech typů listin (právní a soudní překlady, výpisy z rejstříků a rejstříků, účetní a daňové doklady, doklady totožnosti a matriční doklady, patenty, lékařské zprávy, doklady o osobním stavu, osvědčení, diplomy a osvědčení. ..), ve více než 40 jazycích - z cizího jazyka do cizího jazyka.

Všechny námi prováděné soudní překlady dokumentů mohou mít úřední (soudní) osvědčení potvrzující doslovnost a správnost textu a také oficiálnost překladu. Zajišťujeme také nejvyšší stupeň certifikace dokumentů (překladů) - legalizace, apostila nebo superlegalizace. Doklady s nejvyšším stupněm certifikace splňují požadavky přijímajících orgánů dané země na postup ověřování zahraničních dokladů. Právní překlady dokumentů provádíme ve standardních i expresních termínech.